کوهستان

گروه کوهنوردی آدینه(آخرین روز هفته وروز خوش)

خطوط کلی اخلاق کوه نوردی


کلیات :
قانون مداری مهمترین اصل درکار جمعی است به قوانین و مقررات کوه نوردی احترام بگذاریم وآنها را رعایت کنیم . موارد مقرر در مورد نحوه پوشاک ، غذا و مسائل ایمنی کوه را جدی بگیریم . یکی از اساسی ترین قواعد نظم است . در هر جا نظم را نصب العین خودقرار دهیم کوشش کنیم همیشه در وقت اعلام شده برای حرکت حاضر باشیم . با تاخیر خود لحظه های ارزشمند عمر دیگران را تلف نکنیم .

طبیعت :
طبیعت از زیبا ترین هدایای خداوندبه ماست .در حفظ این عطیه الهی بکوشیم . طبیعت را با زباله نیالاییم . زباله های غیر قابل انحلال مانند (مواد پلاستیکی و فلزی ) را در طبیعت نریزیم . آنها را در کیسه مخصوص با خود برگردانیم . گیاهان ، بوته ها و درختان را به هیچ بهانه ای صدمه نزنیم ، شاخه ها را نشکنیم و گلها را نچینیم تا همگان و همیشه از این مواهب زیبای الهی بهرهمند باشیم . حیوانات ریز و درشت را نیازاریم ، حتی آنها که فکر می کنیم خطرناک هم هستند . طبیعت متعلق به آنها و خانه ی آنهاست و ما مهمانیم ، رسم مهمانی را نشکنیم.

مردم بومی :
با مردم بومی مهربان باشیم به آنها احترام بگذاریم به اموال آنها و محصولات و درختان و میوه های آنها کمترین آسیب را نرسانیم . محیط آنها را از جهت نظافت و دیگر امور محترم بداریم ، ارامش آنها را در خانه و مزرعه و هر جای دیگر به هیچ شکلی (صدای بلند ، موسیقی ، بوق ، و ....) بر هم نزنیم . در حریم خصوصی آنها وارد نشویم .

همراهان و همنوردان :
آنچه بر خود می پسندیم بر دیگران نیز بپسندیم آنچه برای خود می خواهیم برای دیگران هم بخواهیم ، دگر دوستی را جایگزین خود خواهی قرار دهیم .کمک یار و دستگیر هم باشیم و با حرکات ، سخنان ، و صدای ناهنجار همراهان خودمان را نرنجانیم ، تکرو نباشیم . درجهت بهبود و پیشرفت امور مشارکت نماییم . همراهان ما برادران و خواهران ما هستند ، نسبت به آنها عفیف و پاکدامن باشیم . اگر با کسی از همراهان اختلاف نظر و عقیده داریم تنگ نظر نباشیم. اگر از کسی خطایی دیدیم بکوشیم اهل گذشت باشیم. نسبت به ایمنی ، سلامتی ، آرامش و شادی همراهان کوشا و دارای حس مسئولیت باشیم .