کوهستان

گروه کوهنوردی آدینه(آخرین روز هفته وروز خوش)

عکاسان

حسین مقدس زاده

علی عرب زاده

افشین بصیرت

رضاذاکر

غلامرضا خواجه ای