کوهستان

گروه کوهنوردی آدینه(آخرین روز هفته وروز خوش)

93.12.29
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳
 

6


 
 
93.12.20
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
 


 
 
93.12.15
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳
 


 
 
93.12.12
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
 


 
 
93.12.1
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
 


 
 
93/11/4
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
 


 
 
93.11.30
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
 

 


 
 
ییلاق ماسال وقلعه رودخان فومن93/10/11
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
 


 
 
93/9/28
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
 


 
 
93/9/14و93/9/7
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
 


 
 
7/9/92
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
 


 
 
اراکوه ومراسم آبگوشت به میزبانی حاج بیات
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
 

 


 
 
مهر93
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
 


 
 
سرکچال باطعم آش دوغ استاد موسوی 93/6/23
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
 


 
 
چشمه مه لقا93/6/14
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
 


 
 
جبهه غربی صعود جنوبی فرود یکروزه16مرداد
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
 


 
 
چشمه نرگس وکلک چال خرداد 1393
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
 


 
 
توچال و ماسال
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
 


 
 
93/2/19
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
 


 
 
92/4/28
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
 

 BOZKOSH


 
 
92/4/22
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
 

آزادکوه

 یکی از بلندترین قله‌های مرکزی البرز در استان مازندران است. اسم آزادکوه توسط محلیان ساکن اطراف برای این کوه گذاشته شده‌است و شاید دلیل این نام‌گذاری این باشد که این کوه به صورت مخروطی بوده و با ارتفاعات اطراف ارتباط ندارد. دو راه برای صعود به آزاد کوه وجود دارد. راه اول مسیر روستای کلاک بالا و راه سخت‌تر و بلندتر از مسیر روستای نسن است. صعود از راه کلاک بالا بین ۱ تا ۲ روز و صعود از راه نسن ۲ روز طول می‌کشد. هیچ پناهگاهی در هیچ‌یک از راه‌ها وجود ندارد و هر کس که قصد صعود دارد باید با خود چادر حمل کند. صعود به این کوه در زمستان آسان نیست زیرا خطر ریزش بهمن وجود دارد.این صعود از مسیر کلاک بالا انجام یافت وعکسها مربوط به این مسیر می باشد


 
 
91/4/14
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
 


 
 
92/3/31
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
 


 
 
92/4/24
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
 


 
 
92/3/17
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
 


 
 
92/3/3
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
 

سنگان-پهن حصار


 
 
جالب
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
 


 
 
92/2/13
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

دارآباد


 
 
92/2/6
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

چین کلاغ دوشاخ


 
 
92/1/30
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

باحضورگسترده وایقانیهای مقیم مرکز


 
 
92/1/25
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
 


 
 
92/1/9
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
 


 
 
91/12/25
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
 


 
 
91/12/18
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
 


 
 
91/12/11
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
 


 
 
91/11/27 سنگان2
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
 


 
 
91/11/27آبشار سنگان1
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
 


 
 
91/11/20
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
 

 


 
 
91/11/6
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
 


 
 
91/10/29
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
 

سرخه حصار


 
 
91/10/22
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
 

 


 
 
پخت آش اربعین 91
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
 


 
 
91/10/8
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
 


 
 
91/9/1
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
 


 
 
91/9/24
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
 


 
 
91/9/17
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
 


 
 
91/9/10
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
 


 
 
91/9/3
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
 


 
 
91/8/26
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
 


 
 
91/8/19
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
 


 
 
91/8/13
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
 


 
 
91/7/5
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
 

استاد مرادی واستادزمانی تولد مبارک


 
 
91/7/28
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

 

من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه   من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم   هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی   جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه
هر گوشه یکی مستی دستی ز بر دستی   و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه
تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می   زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه
ای لولی بربط زن تو مست تری یا من   ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه
از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد   در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه
چون کشتی بی‌لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد   وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه
گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان   نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل   نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه
گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشت   گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه
من بی‌دل و دستارم در خانه خمارم   یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه
در حلقه لنگانی می‌باید لنگیدن   این پند ننوشیدی از خواجه علیانه
سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی   برخاست فغان آخر از استن حنانه
شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی   اکنون که درافکندی صد فتنه فتانه

 


 
 
91/7/21
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
 

 


 
 
91/7/14
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
 


 
 
91/7/7ومتفرقه-ازقبل
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
 


 
 
تولدت مبارک
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 


 
 
91/6/31
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
 

مسیر:دربند -شیرپلا-ایستگاه5-دره اوسون-دربند


 
 
تنگه واشی
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
91/6/24
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
91/6/17
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
دماوند وسد لار
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
91/6/3
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
منطقه قرمزی بلوت
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 


 
 
91/5/27
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
 

 


 
 
1392/5/20
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
 


 
 
20مرداد تولد استاد هندی مبارک
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
 


 
 
91/5/13
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
 

مسیر:دربند-شیرپلا-قله کلکچال-پناهگاه کلکچال-گلابدره-دربند


 
 
تسخیر باغ میگون
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
 

تصاویری از صحنه ورود عناصر گروهک آدینه به باغ بی دفاع پدر خانم آقا حمید


 
 
91/4/30
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
 


 
 
6 تیرماه 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
 

قلعه دختر(آدران قصران)

قلعه دختر در عصر ساسانی و به فرمان اردشیر و به نام ناهید ایزد دختر زردشتی بنا شده است. ساختمان آن را دو طبقه و از سنگ و کلوخ ساخته اند که در آن تزیینات گچبری نیز به کار رفته است. آنچه اکنون از آن بنا دیده می شود بقایای دو تالا ر و یک دالا ن از طبقه اول است. طول تالا ر ها 4 متر و 60سانتیمتر و عرض تالا ر غربی 3 متر و 15 سانتیمتر و عرض تالا ر شرقی 2 متر و 60 سانتیمتر است. پهنه ای که آتشگاه روی آن ساخته شده به شکل مربعی است که اضلا ع آن هر یک حدود 10 متر و شیب آن از جنوب به شمال قریب به 80/1 متر است که از مصالح فشرده سنگ و ملا ت گچ شیب را پر کرده اند. ابعاد کل این بنای مربع شکل 10 متر و 95 سانتیمتر در 9 متر و 90 سانتیمتر است.

این آدران یکی از آتشگاه های گستره تهران است به روزگار ساسانی و بر فراز قله ای با بیش از سه هزار متر ارتفاع از سطح دریا در غرب آبادی شکراب و شرق شهرستانک و شمال توچال واقع بوده که اکنون آثار خراب شده بقای آن در محل باقی است. به روزگار آبادانی آدران قصران، روحانیون خدمتگزار آن در آبادی شکراب سکنی داشتند، یعنی این آبادی <آدریان> آدران قصران بوده است.
اکنون بسیاری از کوهنوردانی که با قلل مختلف شمیران آشنایی دارند آدران قصران را با نام <قلعه دختر> که در شمال قله توچال قرار دارد می شناسند، حال آنکه تمامی نام های یاد شده را در متون قدیم و نوشته های جدید می توان یافت. قلعه دختر در انتهای راه آسفالته ای است که از راه تهران- فشم جدا شده و با گذشتن از اوشان، ماهیچال، باغ گل، ایگل، آهار و شکراب به گردند شهرستانک و قلعه دختر می رسد.


 
 
1391/4/23
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
 


 
 
1391/4/16
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
 


 
 
ازقبل
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
 


 
 
91/4/9
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
 

     


 
 
91/4/2
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
 

 


 
 
1391/3/26
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
 

دره بزکش

..............................


 
 
تولدت مبارک ....و...سفر بسلامت
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
 

.m....


 
 
1391/3/19
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
 

..................


 
 
1390/3/12
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
 

........................


 
 
استاد سحری تولدت مبارک
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
 

استاد سحری تولدت مبارک 
 
اسپیدکمر1391/3/5
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
 
اسپیدکمر

اولین پناهگاه ویا به عبارتی جانپناه ایران درسال 1326درارتفاعات شمال تهران باهمت وپشتکارکوهنوردان آن زمان درمحل اسپیدکمردرارتفاع 2810متری بین راه اسون وقله توچال ساخته شد.جانپناه اسپیدکمر تقریبادر کنارمسیرکوهپیمائی شیرپلابه ایستگاه5تله کابین قراردارد که از گردنه ایستگاه5 به خوبی قابل رویت است.بدلیل اینکه درآن زمان مسیرصعود به قله توچال ازمسیرسربند-اوسون-اسپیدکمروقله بود،این جان پناه بامصالحی که ازتهران تااوسون باقاطر وازآنجا تا محل اسپید کمر با کوله پشتی توسط کوهنوردان حمل شده بود درآن نقطه وبرای استراحت کوهنوردان ساخته شد.جانپناه اسپیدکمرکه بصورت مخروطی ودردوطبقه میباشددرسال 1327وباکوشش وسعی تعدادی از کوهنوردان به اتمام رسید وتا کنون نیز چندین مرتبه توسط کوهنوردان تعمیروباسازیشده است.با ساخت پناهگاه شیرپلا وتغیر مسیر صعود به قله توچال جانپناه اسپیدکمر چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد


 
 
29/2/1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

حاج آقا بیات وامیر خان تولد مبارک.......


 
 
آدینه
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
 


 
 
22اردیبهشت 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
 


 
 
22اردیبهشت 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
 


 
 
15اردیبهشت 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

یک روز بارانی  وبیاد ماندنی.وو10000000000000


 
 
1و8اردیبهشت 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

........و...........................................


 
 
1391/2/8
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

....................


 
 
26فروردین1391دارآباد(وچند عکس از هفته پیش کلکچال)
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
 

.............

.ک.........ونمتمننونت


 
 
جمعه 18 فروردین 1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
 

قابل توجه همنوردان.

..................


 
 
جمعه 11 فروردین 1391با آبگوشت
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
 

....و.....و.......پارک هفت چنار.

.


 
 
جمعه 4/فروردین/1391
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
 

..............و.وو..و..................و....وو.و....


 
 
ادامه
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
 

..


 
 
جمعه 26/اسفند/1390
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
 

......


 
 
گذشته
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
 


 
 
جمعه19/اسفند/1390
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
 

..........


 
 
 
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

.....


 
 
28 بهمن 1390
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

...گ..موممکک.....


 
 
تولد استاد علی کوهساری
نویسنده : غلامرضاخواجه ای - ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
 

....