جمعه 2 اردیبهشت 1390

این هفته دو مسیر داشتتیم یکی  متل قوودیگری  ایستگاه پنج توچال بود که البته  حاج علی-آقاسهراب-حسین آقا ومن جزو گروه  اول  وبقیه دوستان با گروه دوم بودند این عکسها از مسیر چالوس متل قو ثبت شده که تقدیم شما دوستان میگرددخصوصا دوستان مقیم خارج که بازدید زیادی  داشته اند 

                                                 (تصویر یک مرد شریف وزحمتکش شمالی)                                                                                                  

/ 0 نظر / 3 بازدید