جمعه 30اردیبهشت 1390

این جمعه به همت سرور گرامی آقاسهراب برنامه سفربه تفرش وکوههاوغارهای آن بودکه سفری بیاد ماندنی شد

کوه هایى که تفرش را درخود محصور کرده است، قسمتی از کو های مرکزى است که در برخی از آنها رگه هاى آهکى یافت مى شود و در آن سنگواره هاى مختلف را مى توان مشاهده کرد.
پیدایش این ارتفاعات مربوط به دوران دوم زمین شناسى است. بلندترین قله تفرش به نام گوجه به ارتفاع ٣١۴١ متر در ضلع شرقى تفرش قراردارد که هرچه به طرف غرب پیش می رویم از ارتفاع آن کاسته مى شود.
در برخى از قله ها آثار و بقایاى دژهایى که عمدتاً با ملات ساروج بنا گردیده و زیستگاه مقر انسانهاى اولیه و لشگریان آنان بوده است دیده مى شود. از جمله قلعه توس که کحله سکونت طوس نوذر و گندم کوه که مقر استقرار لشگریان وى بوده است. از قلعه هاى دیگر قلعه دختر و قلعه بند در شرق تفرش را مى توان نام برد سایر کوه ها و قلل به شرح جدول آمده است.
غارهاى تفرش
اغلب غارهاى تفرش مربوط به دوران دوم زمین شناسى است که منشا تشکیل آن در رگه هاى آهکى ذکر شده است.
غارهاى شناخته شده عبارتند از
١- غار على خورنده
٢- غار گاو خور
٣- غار نویوئى
۴- غار پلنگ
۵- غار دام دام تلخاب
۶- غار امجک (که در ٢-٣ سال گذشته شناسایى و مورد بازدید غارنوردان قرار گرفته است.)
غار على خورنده
در فاصله 3 کیلومترى جنوب غربى تفرش و در ارتفاعات کوه نقره کمر معروف به خشه قرار دارد وبرای رسیدن به آن مى باید از روستاى کوهین عبور نمود و از دیواره اى به طول تقریبى ١۵ متر است و شامل ٣ بند می باشد صعود کرد. ورودیه غار با شیب ملایم به تالار اصلى که در آن حوضچه هایى قرار دارد مى رسد. در طرف راست چاهی به عمق ۵ متر واقع است که به "حمامک" شهرت دارد همچنین حفره دیگرى نیز در این غار وجود دارد که به "مسجدک" معروف است. در سقف و دیوار این غار استلاکیت ها و استلاکمیت ها مشاهده مى شود.

غار گاو خور
یا گوخل (خل در لهجه محلى به معنى سوراخ است) این غار با فاصله اى کمتر از دویست متر در همان مختصات غارعلى خورنده قرار دارد و تالارى بسیار بزرگ دارد که به راهرویى به طول ١٠٠ متر منتهى مى شود و بعد از آن حوضچه غار قرار دارد.
غار امجک
در ارتفاع ١٩٠٠ مترى از سطح دریا و در فاصله ۶٣ کیلومترى شمال غربى تفرش بر فراز دره سلطان امجک قرار گرفته است. ورودى آن دیواره اى به طول ١٢ متر دارد که براى ورود به آن باید با کمک ابزار از این دیواره گذشت. در آنجا نردبانى به طول ١٠ متر ساخته شده و پس از فرود منطقه استلاکیت ها و استلاکمیت ها قرار دارد که به علت اینکه تاکنون کسى به آن دسترسى پیدا نکرده است بکر و دست نخورده باقى مانده و پایین تر از آن دهلیزى با حوض پرآب دیده مى شود.
همچنین دو دیواره به ارتفاع ٧ متر و دیگرى به ارتفاع ٢ متر در مسیر غار نوردان قرار مى گیرد و در انتها راهرویى با مجموعه بسیار زیبایى از گلفشنگ هاى سقف. دیوار، ما را به انتهاى غار که زیستگاه خفاشان است هدایت می کند.

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
Bernadet

aks haye besyar besyar ziba yi ast .movafagh bashid