مابرای پرسیدن نام گلی ناشناس، چه سفر ها کرده ایم -- ما برای بوسیدن خاک سر قله ها، چه خطرها کرده ایم

 


(((((((((((((((سال نومبارک)))))))))))))))

 


 

/ 0 نظر / 27 بازدید