8مهر صعود به خرسنگ

 صعود به قله زیبای خرسنگ
 ارتفاع قله خرسنگ : 4100 متر
بررسی توپوگرافی :
خرسنگ به این دلیل به این نام نامگذاری شده که در قله سنگ های بزرگی وجود دارد .
این قله در شمال آبادی آبنیک - گرمابدر و در غرب دشت لار قرار دارد . از جنوب به قله
خاتون بارگاه و گردنه یونزار و قله کاسونک منتهی می گردد و از شمال توسط گردنه ولاره
به قله ۳۸۵۰ متری خرسنگ شمالی و قله جانستون و خلنو ختم می شود
نقاط GPS آب نیک :
E 51 37 .072
نقاط GPS  جانستون :
E 51 37.359
نقاط GPS قله
E 51 38.330 N 35 59.429 N 36 00.816 N 36 01.598

/ 0 نظر / 16 بازدید