جمعه 19 فروردین 1390

سعدیادیدن زیبانه حرام است ولیکن

                                            نظری گر بربایی دلت ازکف برباید

سلام امروز برنامه طبق اکثر هفته ها صعود به شیرپلا
  وسپس  فتح قله اوسون وبرگشت از مسیر دربند ( قبرستان )بودهم نوردان تقریبا همه
بودند

/ 0 نظر / 7 بازدید