جمعه9اردیبهشت 1390

سلام امروزمسیررفت از دربند شروع و باعبور از شیرپلا-ایستگاه پنج - ایستگاه دو - شن اسکی - شیردره ودر نهایت  دربند ختم شد هنگام عبوراز
دره بزکش با منظره ای زیبا که بهمن یکماه پیش بوجود آورده بود برخورد کردیم که
لازم دیدم این چشم انداز زیبا رابوسیله تصویربادوستانی  که تشریف نداشتند به اشتراک
گذارم

/ 0 نظر / 13 بازدید