یادآوری برای همنوردان

یادآوری برای همنوردان
همیشه یادمان باشد که افزودن سرعت در صعودها یعنی افزایش انرژی و بکارگیری قدرت و توان بیشتر،
در ارتفاعات با کم شدن اکسیژن و فشار هوا، یقینا زودتر خستگی به سراغمان خواهد آمد
پس بیهوده با افزایش سرعت خود و همراهانمان را خسته نکنیم
هرگز در کوه ندوید و به روی سنگها پرش نکنید
بر خلاف تصور اکثر کوهنوردان، با همان سرعتی که صعود می کنید به همان میزان هم فرود آیید
چون درصد بالای حوادث کوهنوردی در پائین آمدن از ارتفاعات صورت می گیرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید