نتیجه خشک شدن کامل دریاچه ارومیه

بارش 10 میلیارد تن نمک، کشور را فرا می‌گیرد
با خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی شش میلیون نفر در منطقه به خطر می افتد و ریزگردهایی که اکنون از کشورهای همسایه می‌آیند و کشورما را دچار بحران کرده است این بار به صورت ریزگرد زندگی را در این نواحی نابود خواهند کرد.
ایلنا: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره خطرات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داد: با کاغذبازی و مصوبه به جایی نمی رسیم و با روند فعلی دریاچه خشک می‌شود.

"محمد باقر صدوق"، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که تا چه حد به نجات دریاچه ارومیه امیدوارهستید گفت: واقعیت این است که طبیعت با کسی شوخی ندارد و دریاچه ارومیه در صورتی که اقدام جدی برای نجان آن صورت نگیرد خشک می شود.
او ادامه داد: با خشک شدن دریاچه ارومیه زندگی شش میلیون نفر در منطقه به خطر می‌افتد و ریزگردهایی که اکنون از کشورهای همسایه می‌آیند و کشورما را دچار بحران کرده این بار به صورت ریزگرد نمک قسمت اعظمی از کشور ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زندگی را در این نواحی نابود می کند.

بارش نمک بر سر مردم
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از 10 میلیارد تن نمک به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم این ناحیه خواهد ریخت و این بحران تنها گریبان آذربایجان را نمی گیرد بلکه تمامی مناطق کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهدداد.
صدوق تاکید کرد: پدیده‌های زیست محیطی پدیدهایی تدریجی است و 10 سال است که روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه آن آغاز شده است و امروز هم کم‌آبی آن بیش از پیش مشاهده می‌شود.
او با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی در نجات دریاچه ارومیه تصریح کرد: با کاغذبازی و مصوبه به جایی نمی رسیم و با شرایط فعلی اگر عزمی جدی صورت نگیرد و مصوبات ما اجرایی نشود شرایط روز به روز بحرانی تر می شود.
صدوق تاکید کرد: کاری نکنیم که دریاچه ارومیه خشک شود و آیندگان ما را به خاطر این کم کاری نفرین کنند.
پایان پیام
/ 0 نظر / 20 بازدید