گیاه سخنگو کشف شد

گونه‌ای تاک در جنگل‌های کوبا با انتشار پژواک صوتی قوی از برگ‌های بشقابی شکل خود برای جذب خفاش‌های شهدخوار و انجام فرآیند گرده‌افشانی‌اش استفاده می‌کند.
در حالی که معمولا رنگ‌های شاد و درخشان گل‌ها به عنوان وسیله‌ای اغواکننده توسط گیاهان برای انجام فرآیند گرده افشانی و تداوم بقا در طبیعت به کار می‌آید، اما این گونه تاک کوبایی، سازوکار متفاوت و شگفت‌آوری را برای جذب گرده‌افشان‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.
این گیاه به جای رنگ‌های زنده و براق، از یک برگ بشقابی شکل در بالای گل‌هایش برای این ماموریت استفاده می‌کند. این برگ همچون یک سامانه فراخوان‌صوتی به انعکاس اصواتی می‌پردازد که خفاش‌ها خود به منظور یافتن این گل‌‌ها در محیط منتشر کرده‌اند.
این برگ‌های نیمکره‌ای شکل مدت زمان یافتن محل شهد گل از سوی خفاش‌ها را به نصف می‌رساند. به بیان دیگر، برای گل‌هایی که چتر حمایت این پست‌صوتی را بر سر خود دارند، شانس میزبانی بازدیدکنندگان به دو برابر افزایش می‌یابد.
اما آنچه در این ماجرا مخصوصا مایه حیرت و شگفتی است، تشابه بسیار آن با گرده‌افشانی توسط گرده‌افشان‌هایی همچون زنبورها و پرندگان است که موقعیت‌یابی بصری دارند.
 این گروه از گرده‌افشان‌ها، مشابه انسان سراغ گل‌هایی می‌روند که رنگارنگ و خوشایند هستند، اما رنگ به هنگام شب در جنگل‌های بارانی و بویژه در مورد یک خفاش گرده‌افشان که با دریافت و آنالیز بازتاب امواج صوتی، محیط اطراف خود را درک می‌کند کارگر واقع نمی‌شود و اینجاست که طبیعت به جای چشم‌های گرسنه، سراغ نوازش گوش‌های تیز کرده می‌رود.
 برگ بشقابی این تاک جنگلی برای خفاش‌ها همانند یک فراخوان‌صوتی عمل می‌کند و پژواک‌های پرطنین آن که از همه جهات به طور یکسان به صدا درمی‌آید، باعث تمایز و برجستگی آنها از باقی گیاهان حاضر در محیط زیست خفاش‌ها می‌شود.
مکانیسم‌های شنیداری نظیر این بازتابگر بشقابی که ترفند تاک کوبایی Marcgravia eveniaبرای جذب خفاش‌های گرده‌افشان محسوب می‌شود، دانشمندان را به یافتن سازگاری‌های‌صوتی شگفت‌انگیزتری در زمینه گفت‌وگوی گیاهی امیدوار کرده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید