پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

شعر

مرگ آمدوگفت بی صدا می کشمت                                             هر جا که بگیرم به خدا می کشمتگفتم چه کنم ؟ گفت برو پیش  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید