کوهستان

گروه کوهنوردی آدینه(آخرین روز هفته وروز خوش)

شعر

مرگ آمدوگفت بی صدا می کشمت                                             هر جا که بگیرم به خدا می کشمتگفتم چه کنم ؟ گفت برو پیش  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
16 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
20 پست
آذر 91
26 پست
آبان 91
29 پست
مهر 91
31 پست
شهریور 91
31 پست
مرداد 91
30 پست
تیر 91
36 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
29 پست
بهمن 90
20 پست
دی 90
18 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
20 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
15 پست