حشره دعاخوان

این تصویر مربوط به یکی از مرموزترین و ناشناخته ترین حشرات به نام آخوندک (Praying Mantis) می باشد. Mantid یک کلمه یونانی است به معنای پیغمبر یا  پیشگو. پاهای جلویی این حشره به شکلی است که، با دیدن آن به نظر می رسد که این حشره در حال دعا خواندن می باشد. آخوندکها حشرات گوشخوار بزرگی هستند که طول آنها  ۳ تا ۱۰ سانتیمتر و رنگ آن بسته به نوع آن ،سبز، قهوه ای یا برنزه  می باشد. این حشرات دارای سری بزرگ و بدنی بسیار کشیده می باشند. شاخکهای این حشره نسبت به طول بدن آخوندک کوتاه می باشد و بالهای بلند و  نازک آن از قسمت میانی بدن محافظت می کند پاهای جلویی آخوندک بسیار سریع و مسلح به تیغهایی است که به او در گرفتن حشرات کمک می کند. .این موجودات بسیار کاری و کشنده هستند و انواع بسیار زیادی از حشرات دیگر را به عنوان غذا مصرف می کنند. گردن منحصر به فرد آخوندک او را قادر می سازد که موقعی که در کمین نشسته، سرش را ۱۸۰ درجه بچرخاند. حشره دعاخوان قادر است خود را به خوبی استتار کند که این قابلیتهای استثنایی این حشره، او را به کابوسی برای حشرات دیگر تبدیل کرده است.نکته بسیار جالب در مورد این حشره جفت گیری آن می باشد. در حین جفت گیری حشره نر روی حشره ماده ،که از نر بزرگتر است، می پرد. هر گونه اشتباه از جانب حشره نر به معنای خورده شدن او توسط حشره ماده می باشد! با این وجود نیز اگر پرش موفقیت آمیز  بود، باز ممکن است حشره ماده چرخیده و شروع به خوردن سر مرد بیچاره کند!! قسمتهای باقی مانده از بدن نر برای ادامه جفت گیری کافی می باشد. تنها پس از پایان عمل جفتگیریست که حشره ماده خوردن مرد نگون بخت را متوقف می سازد . می توان حشره نر را از ماده با شمردن قسمتهای میانی آخوندک تشخیص داد. شکم حشره نر ۸ قسمت و شکم ماده ۶ قسمت دارد.از این حشره می توان به عنوان یک حشره کش در باغچه های خانگی استفاده کرد (ببینم کدوم حشره جرات داره که پاشو اونجا بزاره!!). در حدود ۲۰۰ گونه مختلف از حشره دعاخوان تاکنون شناخته شده است  نظر برسد.     شیوه تهاجمی و تکنیکهای حمله این حشره، از دیرباز مورد توجه رزمی کاران چینی بوده است و سبکی به نام "هشت تکنیک مرگ آور حشره دعاخوان" بر همین اساس به وجود آمده است

/ 0 نظر / 19 بازدید