# مصرف_کم_آب_در_کوهستان_باعث_بروز_مشکلات_زیر_می‌شود