شعری از اُستاد شهریار

بزرگی ِ بزرگانی مثل «شهریار» را کوچکانی مثل من نباید مطرح کنند، ولی چه کنم که بزرگان، از بزرگی خودشان برای اندازه گیری بزرگی شهریار استفاده می کنند، این طوری او را کوچک تر نشان می دهند و خودشان بیش تر به چشم می آیند و شهریار می شود تابلوی تبلیغاتی آنها!
در ادبیات انگلیسی، قطعه شعری است به نام «رؤیای صلیب» که به زبان انگلیسی باستان است و نگارش آن را پیش از قرن  هشتم میلادی می دانند. برخی آن را از سروده های «کادمون» می دانند و برخی آن را به «سینووُلف» نسبت داده اند. این شعر در باره ی کسی است که در رؤیای خود صلیب مقدسی را می بیند که با آن  حضرت مسیح را مصلوب کرده اند. صلیب که آلوده به خون است به سخن در می آید که چگونه کارش از درخت و چوب بودن به جایی کشید که چوبه ی دار ِ عیسی مسیح و بعد از آن نمادی برای نشان دادن عشق عیسی مسیح به پیروانش، و هم چنین عشق پیروانش نسبت به او شد.
قریحه ی اُستاد شهریار باعث شد که او نیز چوب را به سخن درآورد. در مناظره ای که اُستاد بین منبر و دار  ترتیب می دهد، چوبی که از آن منبر ساخته اند، به چوبی که از آن چوبه ی داری ساخته اند فخر می فروشد، و چوبه ی دار در پاسخ، آنچه را که باید می گفت می گوید تا منبر بداند که آن چه را نشاید می گفت نباید می گفت!
فَسَد العالِم  فَسَد العالَم
مناظره ی منبر و دار ، شعری از اُستاد شهریار
منبر از پشت شیشه ی مسجد
چشمش اُفتاد و دید چوبه ی دار
عصبی گشت و غیضی و غضبی
بانگ بر زد که ای خیانت کار
تو هم از اهل بیت ما بودی
سخت وحشی شدی و وحشت بار
نرده ی کعبه حرمتش کم بود؟
که شُدی دار شحنه، شرم بدار
ما سرو کارمان به صلح و صلاح
تو به جُرم و جنایتت سر و کار
دار، بعد از سلام و عرض ادب
وز گناه نکرده استغفار
گفت ما نیز خادم شرعیم
صورت اخیار گیر، یا اشرار
تو قلم می زنی و ما شمشیر
غِلظت از ما قضاوت از سرکار
تا نه فتوی دهند منبر و میز
دار کی می شود سر و سر دار
هر کجا پند و بند درماندند
نوبتِ دار می رسد ناچار
منبری را که گیر و دارش نیست
همه از دور و بر کنند فرار
باز منبر فرو نمی آمد
همچنان بر خر ِ ستیزه سوار
عاقبت دار هم ز جا در رفت
رو به دَر تا که بشنود دیوار
گفت اگر منبر تو منبر بود
کار مردم نمی کشید به دار
/ 0 نظر / 6 بازدید