راز آدمهای شاد


ایسنا: آدمهای شاد برنامه‌ریزی و نقشه‌هایشان قدم به قدم است. آنها منتظر نمی‌مانند تا اتفاقات خوب به سراغشان بیاید و اهمیت قدمهای کوچک را با تمام وجود درک می‌کنند.
افراد شاد کنترل زندگیشان را در دست دارند؛ آنها خودشان انتخاب می‌کنند که در کجا زندگی کنند.
انسان های شاد از رابطه بین جسم و روحشان آگاهند و می‌دانند که ‌باید به هر دوی آنها توجه و از آنها مراقبت کرد.
افراد شاد به زندگی به عنوان یک بازی که در آن برد و باخت تعیین ‌کننده راه است، نمی‌نگرند، بلکه معتقدند زندگی کسب یک تجربه است، تجربه بد یا خوب.
افراد شاد می‌دانند چگونه در زمان حال زندگی کنند. افراد شاد می ‌دانند که بعضی از اتفاقات خارج از کنترل انسان است.
اگر منتظر بهترین‌ها باشید در حالیکه خود را برای بدترین آماده کردید، همیشه در آینده آماده و موفق خواهید بود. آدمهای شاد برنامه‌ریزی و نقشه‌هایشان قدم به قدم است. آنها منتظر نمی‌ مانند تا اتفاقات خوب به سراغشان بیاید و اهمیت قدمهای کوچک را با تمام وجود درک می‌ کنند.
انسانهای شاد می ‌دانند چگونه با نگاهی به آینده از اشتباهاتشان درس بگیرند و از آنها عبور کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید